ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC,giá : 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

   

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY                       
16/01/2019              ĐẦU 8– ĐUÔi 6  ĂN       ĐẦU 8 ĐUÔI 6
15/01/2019              ĐẦU 6– ĐUÔi 5  ĂN       ĐẦU 6 ĐUÔI 5
14/01/2019              ĐẦU 7– ĐUÔi 5  ĂN       ĐUÔI 5
13/01/2019              ĐẦU 3– ĐUÔi 6  ĂN          ĐẦU 3
12/01/2019              ĐẦU 2– ĐUÔI 4  ĂN          ĐẦU 2– ĐUÔI 4
11/01/2019              ĐẦU 4– ĐUÔI 1  ĂN          ĐẦU 4– ĐUÔI 1
10/01/2019              ĐẦU 5– ĐUÔI 4  ĂN         ĐẦU 5
09/01/2019              ĐẦU 8– ĐUÔI 0  ĂN         ĐẦU 8– ĐUÔI 0
08/01/2019              ĐẦU 8– ĐUÔI 0  ĂN         ĐẦU 8– ĐUÔI 0
07/01/2019              ĐẦU 8– ĐUÔI 9  ĂN         ĐẦU 8– ĐUÔI 9
06/01/2019              ĐẦU 9– ĐUÔI 1  ĂN         ĐẦU 9– ĐUÔI 1
05/01/2019              ĐẦU 2– ĐUÔI 2  ĂN         ĐẦU 2– ĐUÔI 2
04/01/2019              ĐẦU 7– ĐUÔI 7  ĂN         ĐẦU 7– ĐUÔI 7
03/01/2019              ĐẦU 4– ĐUÔI 4  ĂN     ĐUÔI 4
02/01/2019              ĐẦU 0– ĐUÔI 4  ĂN      ĐẦU 0
01/01/2019              ĐẦU 8– ĐUÔI 9  ĂN      ĐẦU 8– ĐUÔI 9
31/12/2018              ĐẦU 7– ĐUÔI 6  ĂN      ĐẦU 7– ĐUÔI 6
30/12/2018              ĐẦU 5– ĐUÔI 3  ĂN      ĐẦU 5– ĐUÔI 3
29/12/2018              ĐẦU 7– ĐUÔI 7  ĂN      ĐẦU 7
28/12/2018              ĐẦU 4– ĐUÔI 1  ĂN      ĐẦU 4– ĐUÔI 1
27/12/2018              ĐẦU 2– ĐUÔI 9  ĂN      ĐẦU 2– ĐUÔI 9
26/12/2018              ĐẦU 8– ĐUÔI 0  ĂN     ĐUÔI 0
25/12/2018              ĐẦU 5– ĐUÔI 6  ĂN      ĐẦU 5– ĐUÔI 6
24/12/2018              ĐẦU 2– ĐUÔI 2  ĂN      ĐẦU 2– ĐUÔI 2
23/12/2018              ĐẦU 9– ĐUÔI 3  ĂN      ĐẦU 9– ĐUÔI 3 
22/12/2018              ĐẦU 9– ĐUÔI 0  ĂN      ĐẦU. 9
21/12/2018              ĐẦU 6– ĐUÔI 8  ĂN      ĐẦU. 6
20/12/2018              ĐẦU 0– ĐUÔI 2  ĂN      ĐẦU. 0– ĐUÔI 2
19/12/2018              ĐẦU 7– ĐUÔI 5  ĂN      ĐẦU. 7– ĐUÔI 5
18/12/2018              ĐẦU 1– ĐUÔI 5  ĂN      ĐẦU 1– ĐUÔI 5
17/12/2018              ĐẦU 6– ĐUÔI 5  ĂN      ĐẦU 6– ĐUÔI 5
16/12/2018              ĐẦU 1– ĐUÔI 0  ĂN      ĐẦU 1– ĐUÔI 0
15/12/2018              ĐẦU 5– ĐUÔI 0  ĂN      ĐẦU 5– ĐUÔI 0
14/12/2018              ĐẦU 8– ĐUÔI 1  ĂN      ĐẦU 8
13/12/2018              ĐẦU 1– ĐUÔI 3  ĂN      ĐẦU 1
12/12/2018              ĐẦU 7– ĐUÔI 0  ĂN     ĐUÔI 0
11/12/2018              ĐẦU 9– ĐUÔI 8  ĂN      ĐẦU 9
10/12/2018              ĐẦU 4– ĐUÔI 1  ĂN      ĐẦU 4– ĐUÔI 1
09/12/2018              ĐẦU 0– ĐUÔI 8  ĂN      ĐẦU 0– ĐUÔI 8
08/12/2018              ĐẦU 9– ĐUÔI 5  ĂN     ĐẦU 9
07/12/2018              ĐẦU 6– ĐUÔI 7  ĂN     ĐẦU 6– ĐUÔI 7
06/12/2018              ĐẦU 5– ĐUÔI 4  ĂN     ĐẦU 5– ĐUÔI 4
05/12/2018              ĐẦU 8– ĐUÔI 8  ĂN     ĐẦU 8– ĐUÔI 8
04/12/2018              ĐẦU 5– ĐUÔI 9  ĂN     ĐẦU 5– ĐUÔI 9
03/12/2018              ĐẦU 4– ĐUÔI 4  ĂN 
02/12/2018              ĐẦU 5– ĐUÔI 6  ĂN  ĐẦU 5– ĐUÔI 6
01/12/2018              ĐẦU 6– ĐUÔI 7  ĂN  
30/11/2018              ĐẦU 7– ĐUÔI 9  ĂN  
29/11/2018              ĐẦU 2– ĐUÔI 9  ĂN  ĐẦU 2– ĐUÔI 9
28/11/2018              ĐẦU 4– ĐUÔI 5  ĂN ĐUÔI 5
27/11/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI 9  ĂN  ĐẦU. 1
26/11/2018              ĐẦU. 3– ĐUÔI 3  ĂN  ĐẦU. 3– ĐUÔI 3
25/11/2018              ĐẦU. 3– ĐUÔI 5  ĂN  ĐẦU. 3– ĐUÔI 5
24/11/2018              ĐẦU. 5– ĐUÔI 6  ĂN  ĐẦU. 5– ĐUÔI 6
23/11/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI 4  ĂN  ĐẦU. 1– ĐUÔI 4
22/11/2018              ĐẦU. 7– ĐUÔI 7  ĂN  
21/11/2018              ĐẦU. 2– ĐUÔI 8  ĂN   ĐẦU. 2
20/11/2018              ĐẦU. 2– ĐUÔI 3  ĂN   ĐẦU. 2
19/11/2018              ĐẦU. 0– ĐUÔI  1  ĂN   ĐẦU. 0– ĐUÔI  1
18/11/2018              ĐẦU. 4– ĐUÔI  4  ĂN   ĐẦU. 4– ĐUÔI  4
17/11/2018              ĐẦU. 3– ĐUÔI  2  ĂN   
16/11/2018              ĐẦU. 4– ĐUÔI  8  ĂN   ĐẦU. 4– ĐUÔI  8
15/11/2018              ĐẦU. 8– ĐUÔI  8  ĂN   ĐẦU. 8– ĐUÔI  8
14/11/2018              ĐẦU. 4– ĐUÔI  1  ĂN   ĐẦU. 4– ĐUÔI  1
13/11/2018              ĐẦU. 5– ĐUÔI  9  ĂN   ĐẦU. 5– ĐUÔI  9
12/11/2018              ĐẦU. 7– ĐUÔI  0  ĂN   ĐẦU. 7– ĐUÔI  0
11/11/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  4  ĂN  ĐUÔI  4
10/11/2018              ĐẦU. 8– ĐUÔI  4  ĂN   ĐẦU. 8– ĐUÔI  4
09/11/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  6  ĂN   
08/11/2018              ĐẦU. 7– ĐUÔI  9  ĂN   ĐẦU. 7– ĐUÔI  9
07/11/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  1  ĂN   ĐẦU. 1– ĐUÔI  1
06/11/2018              ĐẦU. 5– ĐUÔI  5  ĂN   ĐẦU. 5– ĐUÔI  5
05/11/2018              ĐẦU. 2– ĐUÔI  4  ĂN   ĐẦU. 2– ĐUÔI  4
04/11/2018              ĐẦU. 0– ĐUÔI  6  ĂN  
03/11/2018              ĐẦU. 3– ĐUÔI  2  ĂN   ĐẦU. 3 ĐUÔI  2
02/11/2018              ĐẦU. 4– ĐUÔI  8  ĂN   ĐẦU. ĐUÔI  8
01/11/2018              ĐẦU. 8– ĐUÔI  1  ĂN   ĐẦU. 8
31/10/2018              ĐẦU. 3– ĐUÔI  5  ĂN   ĐẦU. 3– ĐUÔI  5
30/10/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  8  ĂN   ĐẦU. 1– ĐUÔI  8
29/10/2018              ĐẦU. 7– ĐUÔI  4  ĂN   ĐẦU. 7– ĐUÔI  4
28/10/2018              ĐẦU. 9– ĐUÔI  6  ĂN     ĐUÔI  6
27/10/2018              ĐẦU. 9– ĐUÔI  1  ĂN     ĐẦU. 9
27/10/2018              ĐẦU. 9– ĐUÔI  1  ĂN     ĐẦU. 9
25/10/2018              ĐẦU. 3– ĐUÔI  8  ĂN     ĐẦU. 3– ĐUÔI  8
24/10/2018              ĐẦU. 5– ĐUÔI  3  ĂN  ĐUÔI  3
23/10/2018              ĐẦU. 6– ĐUÔI  2  ĂN ĐẦU. 6– ĐUÔI  2
22/10/2018              ĐẦU. 5– ĐUÔI  8  ĂN ĐẦU. 5– ĐUÔI  8
21/10/2018              ĐẦU. 7– ĐUÔI  2  ĂN ĐUÔI  2
20/10/2018              ĐẦU. 2– ĐUÔI  0  ĂN  ĐẦU. 2
19/10/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  9  ĂN  ĐẦU. 1
18/10/2018              ĐẦU. 5– ĐUÔI  0  ĂN  ĐẦU. 5– ĐUÔI  0
17/10/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  6  ĂN  ĐẦU. 1– ĐUÔI  6
16/10/2018              ĐẦU. 2– ĐUÔI  4  ĂN  ĐẦU. 2– ĐUÔI  4
15/10/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  2  ĂN  ĐẦU. 1
14/10/2018              ĐẦU. 2– ĐUÔI  8  ĂN  ĐẦU. 2– ĐUÔI  8
13/10/2018              ĐẦU. 4– ĐUÔI  5  ĂN  ĐẦU. 4– ĐUÔI  5
12/10/2018              ĐẦU. 1– ĐUÔI  9  ĂN  ĐẦU. 1
11/10/2018              ĐẦU. 0  – ĐUÔI 5  ĂN  ĐẦU. 0  – ĐUÔI 5
10/10/2018              ĐẦU. 8  – ĐUÔI 1  MISS
09/10/2018              ĐẦU. 6  – ĐUÔI 6  MISS
08/10/2018              ĐẦU. 8  – ĐUÔI 3  MISS
07/10/2018              ĐẦU. 8  – ĐUÔI 5  MISS
06/10/2018              ĐẦU. 1  – ĐUÔI 5   ĂN    ĐẦU.1  – ĐUÔI 5
05/10/2018              ĐẦU.2  – ĐUÔI 6   ĂN    ĐẦU.2  – ĐUÔI 6
04/10/2018              ĐẦU.5  – ĐUÔI 6    MISS
03/10/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  7     ĂN        ĐẦU. 3    – ĐUÔI  7
02/10/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  2     MISs
01/10/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  5   ĂN           ĐẦU. 6   ĐUÔI  5
30/09/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  5   ĂN        ĐUÔI  5
29/09/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  0   ĂN        ĐẦU. 3    – ĐUÔI  0
28/09/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  6   ĂN        ĐẦU. 5    – ĐUÔI  6
27/09/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  5   ĂN        ĐẦU. 1    – ĐUÔI  5
26/09/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  1   ĂN         ĐẦU. 2
25/09/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4   ĂN         ĐẦU. 6 ĐUÔI  4
24/09/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  7   ĂN         ĐẦU. 6
23/09/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  3   ĂN         ĐẦU. 6
22/09/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  4     MISSS
21/09/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  1     ĂN         ĐẦU. 2 ĐUÔI  1
20/09/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  6     ĂN         ĐẦU. 9 ĐUÔI  6
19/09/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  7     ĂN         ĐẦU. 7 ĐUÔI  7
18/09/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  0     ĂN         ĐẦU. 2 ĐUÔI  0
17/09/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  3     ĂN         ĐẦU. 4 ĐUÔI  3
16/09/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  3     ĂN         ĐẦU. 6 ĐUÔI  3
15/09/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  9     ĂN         ĐẦU. 7
14/09/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9     ĂN         ĐẦU. 8
13/09/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  2     ĂN         ĐẦU. 6 ĐUÔI  2
12/09/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4     ĂN         ĐẦU. 5 ĐUÔI  4
11/09/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  0     ĂN         ĐẦU. 4 ĐUÔI  0
10/09/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5     ĂN         ĐẦU. 4 ĐUÔI  5
09/09/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  3     ĂN         ĐẦU. 5 ĐUÔI  3
08/09/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  5     ĂN         ĐẦU. 1 ĐUÔI  5
07/09/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  7     ĂN         ĐẦU. 6 ĐUÔI  7
06/09/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  6     ĂN         ĐẦU. 6
05/09/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  6     ĂN         ĐẦU. 8 
04/09/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  6 MISSS
03/09/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  6 ĂN   ĐẦU. 4   
02/09/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  1 ĂN   ĐẦU. 4   
01/09/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 MISSS
31/08/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  7 ĂN    ĐẦU. 6    – ĐUÔI  7
30/08/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0 ĂN    ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0
29/08/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN    ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7
28/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  7 ĂN    ĐẦU. 2    – ĐUÔI  7
27/08/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN    ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7
26/08/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  1 ĂN    ĐẦU. 8    – ĐUÔI  1
25/08/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0 ĂN    ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0
24/08/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  2 ĂN    ĐẦU. 1 
23/08/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  2 MISS
22/08/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  3 ĂN  ĐẦU. 7    – ĐUÔI  3
21/08/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  6 ĂN  ĐẦU. 5    – ĐUÔI  6
20/08/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7
19/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  1 MISS
18/08/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 7    – ĐUÔI  7
17/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 2    – ĐUÔI  7
16/08/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7
15/08/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0 MISS
14/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  0 MISS
13/08/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9 ĂN  ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9
12/08/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0 MISS
11/08/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  6 MISS
10/08/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  4 MISS
09/08/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  7 ĂN ĐUÔI  7
08/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9 ĂN  ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9
07/08/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  2 MISS
06/08/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  4 MISS
05/08/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  1 ĂN       ĐẦU. 3
04/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  1 ĂN       ĐẦU. 2
03/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9 MISS
02/08/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  1 ĂN    ĐẦU.3
01/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8 ĂN    ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8
31/07/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 ĂN    ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6
30/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  2 ĂN    ĐẦU. 7    – ĐUÔI  2
29/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 9
28/07/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3
27/07/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 ĂN   ĐẦU. 3
26/07/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  8 Miss
25/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  9 Miss
24/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  0 ĂN   ĐẦU. 7    – ĐUÔI  0
23/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  6 ĂN  ĐUÔI  6
22/07/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  1 Miss
21/07/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  8 ĂN ĐẦU. 6    – ĐUÔI  8
20/07/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9
19/07/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  7 ĂN ĐẦU. 1    – ĐUÔI  7
18/07/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9
17/07/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3 ĂN ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3
16/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  1 ĂN ĐẦU. 7    – ĐUÔI  1
15/07/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  2 Miss
14/07/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3 ĂN        ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3
13/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  5 Miss
12/07/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  5 ĂN ĐẦU. 6   – ĐUÔI  5
11/07/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4 ĂN ĐẦU. 5   – ĐUÔI  4
10/07/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7 ĂN ĐẦU. 5   – ĐUÔI  7
09/07/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5 ĂN ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5
08/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9
07/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  1 Miss
06/07/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  6 Miss
05/07/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  8 Miss
04/07/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  5 ĂN   ĐẦU. 9    – ĐUÔI  5
03/07/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  2 ĂN ĐẦU. 3
02/07/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7
01/07/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8 Miss
30/06/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  2 ĂN ĐUÔI  2
29/06/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  4 Miss
28/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  4 ĂN  ĐẦU. 9    – ĐUÔI  4
27/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8 ĂN  ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8
26/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  2 ĂN  ĐẦU. 9    – ĐUÔI  2
25/06/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  3 MISS
24/06/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  1 MISS
23/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 9    – ĐUÔI  3
22/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3
21/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  7 ĂN    ĐẦU. 9    – ĐUÔI  7
20/06/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  6 MISS
19/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9 ĂN        ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9
18/06/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3 ĂN        ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3
17/06/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  4 ĂN        ĐẦU. 6    – ĐUÔI  4
16/06/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  8 ĂN      ĐUÔI. 8
15/06/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  6 MISS
14/06/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  3 ĂN ĐẦU. 4    – ĐUÔI  3
13/06/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8 MISS
12/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9
11/06/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4 ĂN ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4
10/06/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  7 MISS
09/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  1 ĂN  ĐẦU. 9
08/06/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI   ĂN  ĐẦU. 3
07/06/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  7 MISS
06/06/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  5 ĂN  ĐẦU. 7    – ĐUÔI  5
05/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  5 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  5
04/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3
03/06/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0 ĂN  ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0
02/06/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  9 MISS
01/06/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  8 ĂN      ĐẦU. 7
31/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  8 ĂN      ĐẦU. 5
30/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  3 ĂN      ĐẦU. 6 – ĐUÔI  3
29/05/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN      – ĐUÔI  7
28/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  8 ĂN   ĐẦU. 3    – ĐUÔI  8
27/05/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 TRƯỢT
26/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  7 ĂN     ĐẦU. 3 ĐUÔI  7
25/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
24/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  6 ĂN    ĐẦU. 7  ĐUÔI  6
23/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  4 ĂN    ĐẦU. 4  ĐUÔI  4
22/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
21/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  1 ĂN ĐUÔI  1
20/05/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
19/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  6 TRƯỢT
18/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
17/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  0 TRƯỢT
16/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  5 ĂN      ĐẦU. 7
15/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
14/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5 ĂN      ĐẦU. 4 ĐUÔI  5
13/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 ĂN      ĐẦU. 3 ĐUÔI  6
12/05/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9 ĂN      ĐẦU. 8
11/05/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  4 ĂN      ĐẦU. 0    – ĐUÔI  4
10/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
09/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0 ĂN     ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0
08/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
07/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
06/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  9 ĂN    ĐẦU. 3
05/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
04/05/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  1 ĂN    ĐẦU. 0    – ĐUÔI  1
03/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
02/05/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
01/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *