ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC,giá : 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 0125.366.3613

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY                       
18/08/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 7    – ĐUÔI  7
17/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 2    – ĐUÔI  7
16/08/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7
15/08/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0 MISS
14/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  0 MISS
13/08/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9 ĂN  ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9
12/08/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0 MISS
11/08/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  6 MISS
10/08/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  4 MISS
09/08/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  7 ĂN ĐUÔI  7
08/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9 ĂN  ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9
07/08/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  2 MISS
06/08/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  4 MISS
05/08/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  1 ĂN       ĐẦU. 3
04/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  1 ĂN       ĐẦU. 2
03/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9 MISS
02/08/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  1 ĂN    ĐẦU.3
01/08/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8 ĂN    ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8
31/07/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 ĂN    ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6
30/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  2 ĂN    ĐẦU. 7    – ĐUÔI  2
29/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 9
28/07/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3
27/07/2018              ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 ĂN   ĐẦU. 3
26/07/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  8 Miss
25/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  9 Miss
24/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  0 ĂN   ĐẦU. 7    – ĐUÔI  0
23/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  6 ĂN  ĐUÔI  6
22/07/2018              ĐẦU. 8    – ĐUÔI  1 Miss
21/07/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  8 ĂN ĐẦU. 6    – ĐUÔI  8
20/07/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 4    – ĐUÔI  9
19/07/2018              ĐẦU. 1    – ĐUÔI  7 ĂN ĐẦU. 1    – ĐUÔI  7
18/07/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9
17/07/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3 ĂN ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3
16/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  1 ĂN ĐẦU. 7    – ĐUÔI  1
15/07/2018              ĐẦU. 0    – ĐUÔI  2 Miss
14/07/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3 ĂN        ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3
13/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  5 Miss
12/07/2018              ĐẦU. 6    – ĐUÔI  5 ĂN ĐẦU. 6   – ĐUÔI  5
11/07/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4 ĂN ĐẦU. 5   – ĐUÔI  4
10/07/2018              ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7 ĂN ĐẦU. 5   – ĐUÔI  7
09/07/2018              ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5 ĂN ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5
08/07/2018              ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9
07/07/2018              ĐẦU. 7    – ĐUÔI  1 Miss
06/07/2018              ĐẦU. 2    – ĐUÔI  6 Miss
05/07/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  8 Miss
04/07/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  5 ĂN   ĐẦU. 9    – ĐUÔI  5
03/07/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  2 ĂN ĐẦU. 3
02/07/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7
01/07/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8 Miss
30/06/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  2 ĂN ĐUÔI  2
29/06/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  4 Miss
28/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  4 ĂN  ĐẦU. 9    – ĐUÔI  4
27/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8 ĂN  ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8
26/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  2 ĂN  ĐẦU. 9    – ĐUÔI  2
25/06/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  3 MISS
24/06/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  1 MISS
23/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 9    – ĐUÔI  3
22/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3 ĂN    ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3
21/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  7 ĂN    ĐẦU. 9    – ĐUÔI  7
20/06/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  6 MISS
19/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9 ĂN        ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9
18/06/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3 ĂN        ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3
17/06/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  4 ĂN        ĐẦU. 6    – ĐUÔI  4
16/06/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  8 ĂN      ĐUÔI. 8
15/06/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  6 MISS
14/06/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  3 ĂN ĐẦU. 4    – ĐUÔI  3
13/06/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8 MISS
12/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU. 9    – ĐUÔI  9
11/06/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4 ĂN ĐẦU. 5    – ĐUÔI  4
10/06/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  7 MISS
09/06/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  1 ĂN  ĐẦU. 9
08/06/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI   ĂN  ĐẦU. 3
07/06/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  7 MISS
06/06/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  5 ĂN  ĐẦU. 7    – ĐUÔI  5
05/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  5 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  5
04/06/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  3
03/06/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0 ĂN  ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0
02/06/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  9 MISS
01/06/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  8 ĂN      ĐẦU. 7
31/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  8 ĂN      ĐẦU. 5
30/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  3 ĂN      ĐẦU. 6 – ĐUÔI  3
29/05/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 ĂN      – ĐUÔI  7
28/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  8 ĂN   ĐẦU. 3    – ĐUÔI  8
27/05/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  7 TRƯỢT
26/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  7 ĂN     ĐẦU. 3 ĐUÔI  7
25/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
24/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  6 ĂN    ĐẦU. 7  ĐUÔI  6
23/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  4 ĂN    ĐẦU. 4  ĐUÔI  4
22/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
21/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  1 ĂN ĐUÔI  1
20/05/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
19/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  6 TRƯỢT
18/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
17/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  0 TRƯỢT
16/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  5 ĂN      ĐẦU. 7
15/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
14/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5 ĂN      ĐẦU. 4 ĐUÔI  5
13/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 ĂN      ĐẦU. 3 ĐUÔI  6
12/05/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9 ĂN      ĐẦU. 8
11/05/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  4 ĂN      ĐẦU. 0    – ĐUÔI  4
10/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
09/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0 ĂN     ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0
08/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
07/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
06/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  9 ĂN    ĐẦU. 3
05/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
04/05/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  1 ĂN    ĐẦU. 0    – ĐUÔI  1
03/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
02/05/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
01/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *