ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC,giá : 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 0125.366.3613

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY                       
25/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
24/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  6 ĂN    ĐẦU. 7  ĐUÔI  6
23/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  4 ĂN    ĐẦU. 4  ĐUÔI  4
22/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
21/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  1 ĂN ĐUÔI  1
20/05/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
19/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  6 TRƯỢT
18/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
17/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  0 TRƯỢT
16/05/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  5 ĂN      ĐẦU. 7
15/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
14/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  5 ĂN      ĐẦU. 4 ĐUÔI  5
13/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  6 ĂN      ĐẦU. 3 ĐUÔI  6
12/05/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9 ĂN      ĐẦU. 8
11/05/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  4 ĂN      ĐẦU. 0    – ĐUÔI  4
10/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
09/05/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0 ĂN     ĐẦU. 6    – ĐUÔI  0
08/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  5 TRƯỢT
07/05/2018             ĐẦU. 4    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
06/05/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  9 ĂN    ĐẦU. 3
05/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
04/05/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  1 ĂN    ĐẦU. 0    – ĐUÔI  1
03/05/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
02/05/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8 TRƯỢT
01/05/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7 ĂN  ĐẦU. 5
30/04/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  4 ĂN  ĐẦU. 1     ĐUÔI  4
29/04/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  6 TRƯỢT
28/04/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  6 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  6
27/04/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  0 ĂN  ĐẦU. 3    – ĐUÔI  0
26/04/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  6 ĂN  ĐẦU. 8    – ĐUÔI  6
25/04/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  0 ĂN  ĐẦU. 5    – ĐUÔI  0
24/04/2018             ĐẦU. 7    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
23/04/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  9 ĂN   ĐẦU. 6   ĐUÔI  9
22/04/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  3 ĂN   ĐẦU. 6   
21/04/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  6 ĂN   ĐẦU. 6   ĐUÔI  6
20/04/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  1 ĂN  ĐUÔI  1
19/04/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  0 ĂN  ĐẦU 8  ĐUÔI  0
18/04/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  3 TRƯỢT
17/04/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  4 ĂN ĐẦU. 6   ĐUÔI  4
16/04/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  9 TRƯỢT
15/04/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  2  ĂN  ĐẦU. 5   ĐUÔI  2
14/04/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  9  TRƯỢT
13/04/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  1  ĂN  ĐẦU. 0 ĐUÔI  1
12/04/2018             ĐẦU. 1    – ĐUÔI  8  ĂN  ĐẦU. 1 ĐUÔI  8
11/04/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  7   TRƯỢT
10/04/2018             ĐẦU. 5    – ĐUÔI  7   TRƯỢT
09/04/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  3    ĂN    ĐẦU. 2.   ĐUÔI  3
08/04/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  3    ĂN    ĐẦU. 6.   ĐUÔI  3
07/04/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8    ĂN    ĐẦU. 9.   ĐUÔI  8
06/04/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  9    ĂN    ĐẦU. 0.   ĐUÔI  9
05/04/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  4    ĂN    ĐẦU. 9.   ĐUÔI  4
04/04/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  2    ĂN    ĐẦU. 8.   ĐUÔI  2
03/04/2018             ĐẦU. 2    – ĐUÔI  4    TRƯỢT
02/04/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  2    ĂN ĐUÔI  2
01/04/2018             ĐẦU. 8    – ĐUÔI  1    TRƯỢT
31/03/2018             ĐẦU. 3    – ĐUÔI  9     ĂN    ĐẦU. 3   ĐUÔI  9
30/03/2018             ĐẦU. 0    – ĐUÔI  0     ĂN    ĐẦU. 0   ĐUÔI  0
29/03/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  2     ĂN   ĐẦU  6
28/03/2018             ĐẦU. 9    – ĐUÔI  8     ĂN   ĐUÔI  8
27/03/2018             ĐẦU. 6    – ĐUÔI  7     ĂN  ĐẦU. 6      ĐUÔI  7
26/03/2018             ĐẦU  2      – ĐUÔI  3     ĂN ĐẦU  2       ĐUÔI  3
25/03/2018             ĐẦU  2      – ĐUÔI  2     TRƯỢT
24/03/2018             ĐẦU  2      – ĐUÔI  2     TRƯỢT
23/03/2018             ĐẦU  1      – ĐUÔI  3     ĂN    ĐẦU  1   ĐUÔI  9
22/03/2018             ĐẦU  0      – ĐUÔI  9     ĂN   ĐUÔI  9
21/03/2018             ĐẦU  8      – ĐUÔI  5     ĂN   ĐẦU  8  ĐUÔI  5
20/03/2018             ĐẦU  6      – ĐUÔI  5     ĂN   ĐẦU  6  ĐUÔI  5
19/03/2018             ĐẦU  9      – ĐUÔI  4     ĂN   ĐẦU  9  ĐUÔI  4
NGÀY 17+18                       BẢO TRÌ    XIN CẢM ƠN
16/03/2018              ĐẦU  4      – ĐUÔI  9    ĂN   ĐẦU  4  ĐUÔI  9
15/03/2018              ĐẦU .9      – ĐUÔI  6    ĂN   ĐUÔI  6
14/03/2018              ĐẦU .5      – ĐUÔI  4    ĂN    ĐẦU 5   ĐUÔI  4
13/03/2018              ĐẦU .0      – ĐUÔI  7    ĂN    ĐẦU 0   ĐUÔI  7
12/03/2018              ĐẦU 0      – ĐUÔI  9    TRƯỢT
11/03/2018              ĐẦU 2      – ĐUÔI  5      ĂN   ĐẦU  2
10/03/2018              ĐẦU 5      – ĐUÔI  0      ĂN   ĐUÔI  0
09/03/2018              ĐẦU 2      – ĐUÔI  3      ĂN  ĐẦU 2  ĐUÔI  3
08/03/2018              ĐẦU 9      – ĐUÔI  8      ĂN  ĐẦU 9  ĐUÔI  8
07/03/2018              ĐẦU 8      – ĐUÔI  3      ĂN  ĐẦU 8  ĐUÔI  3
06/03/2018              ĐẦU 6      – ĐUÔI  0      ĂN  ĐẦU ĐUÔI  0
05/03/2018              ĐẦU 6      – ĐUÔI  5      ĂN  ĐẦU ĐUÔI  5
04/03/2018               ĐẦU 9      – ĐUÔI  3      ĂN  ĐUÔI  3
03/03/2018               ĐẦU 8      – ĐUÔI  6      ĂN  ĐẦU 8.  ĐUÔI  6
02/03/2018               ĐẦU 8      – ĐUÔI  0      ĂN  ĐẦU 8.  ĐUÔI  0
01/03/2018               ĐẦU 0      – ĐUÔI  1      TRƯỢT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *